Hazırlık Yeterlik Sınavı Örneği

Hazırlık Yeterlik Ana Sınav

Dinleme Sınavı

             Dinleme Bölüm 1.mp3

             Dinleme Bölüm 2.mp3

             Dinleme Bölüm 3.mp3

Yazma Sınavı

İngilizce Muafiyet Sınav Örneği (Hazırlık Sınıfı Olmayan Bölümler İçin)

İngilizce Muafiyet Sınavı