İngilizce Yeterlik Sınavı

MADDE 9 - (1) Yeterlik sınavının amacı, hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil düzeylerini ve zorunlu hazırlık sınıfı eğitim-öğretiminden muaf olma yeterliklerini belirlemektir.

(2) Yeterlik sınavına, zorunlu hazırlık sınıfı bulunan programlara ilk kez kayıt yaptıran, zorunlu hazırlık sınıfının yılsonu sınavında başarısız olan ve zorunlu hazırlık sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler katılırlar.

(3) Daha önce başka bir üniversitenin yabancı dil hazırlık sınıfına devam etmiş ve başarılı olmuş olanlar eğitim-öğretim sürecini yürüten birimlerin önerisi ve ilgili programların yönetim kurullarının kabulüyle Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf tutulurlar.

(4) Yabancı dil yeterlik sınavında 100 üzerinden en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil (ÜDS) sınavından 60 puan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) 60 puan, IELTS 60 ve TOEFL (PBT) 500, TOEFL (IBT) 69 puan ve daha yukarı alan öğrenciler yabancı dil hazırlık sınıfı eğitiminden muaf tutulur. Muaf tutulan öğrenciler başarılı sayılır ve lisans veya önlisans programına kayıt yaptırabilir.

(5) Yeterlik sınavından 100 üzerinden an az 60 puan alan öğrenciler, kayıtlı oldukları bölüm ve programlarda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinin tamamından muaf olur ve aldıkları puan ayrı ayrı ilgili yarıyıllarda ders başarı notu olarak işlenir. Ancak öğrenciler, istekleri halinde muaf oldukları bu dersleri alabilir. Bu durumda ilgili yarıyılda aldıkları başarı notu esas alınır.

(6) (Ek:RG-25/1/2016-29604)(1) Birinci akademik yılın sonunda devam şartını yerine getirip, başarısız olan öğrenciler için birimlerin isteğine bağlı olarak ikinci akademik yılın güz yarıyılı sonunda yeterlik sınavı açılabilir. Açılan bu sınava girip 60 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

 

Yabancı Diller Hazırlık Sınıfları Yönetmeliği'nin tamamını okumak için tıklayınız.