Misyon (Özgörev)

Çağımızın getirdiği şartlar gereği günlük konuşma İngilizcesinin yanında mesleki İngilizceyi de çok rahat konuşabilen bireyler yetiştirmek,

Öğrencilerimizin mesleki, sosyal ve kültürel anlamda kişisel gelişimlerini gerçekleştirirken yabancı dili bir araç olarak doğru ve etkili bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak,

Öğrencilerimizin İngilizce öğrenme sürecini sınıf ortamı dışında, kendi başlarına devam ettirebilmelerini desteklemektir.