İngilizce Muafiyet Sınavı

MADDE 24 – (1) Her yıl eğitim-öğretim yılı başında, akademik takvimde belirlenen tarihte Üniversite Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı tarafından yabancı dil muafiyet sınavı yapılır. Bu sınavda başarılı olanlar, kayıtlı oldukları programlarda 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendine göre verilmesi zorunlu olan yabancı dil derslerinin tamamından muaf olur ve bu Yönetmeliğin 27 nci maddesine göre harfli notu verilerek ilgili yarıyıllarda ayrı ayrı ders başarı notu olarak işlenir ve yarıyıl akademik not ortalaması ile ağırlıklı genel not ortalamasına katılır.

(2) Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlarda seviye tespit sınavı; Yabancı Diller Bölüm Başkanlığınca, 29/7/2010 tarihli ve 27656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır. 

 

ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ için tıklayınız.