Hazırlık Sınıfları Örnek Sınavlar

Ara Sınavlar

Hazırlık Ara Sınav Örnek 1

Hazırlık Ara Sınav Örnek 2

Hazırlık Ara Sınav Örnek 3

Final

Hazırlık Final Sınavı Örnek

 

Hazırlık Yeterlik Sınav Örnekleri

Acil Yardım ve Afet Yönetimi Yeterlik Sınavı

İngiliz Dili ve Edebiyatı Hazırlık Yeterlik Sınavı

 

Geçmiş Sınavlar

2015-2016 Hazırlık Ara Sınav 2 

Ana Sınav

Dinleme Sınavı -     Dinleme Parçası 1

                                Dinleme Parçası 2

                                Dinleme Parçası 3

Yazma Sınavı

 

Erasmus Sınav Örneği

2019-2020 Erasmus Ana Sınav - Cevap Anahtarı